"Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir."

İmar Hukuku

1/5000  ve daha üst ölçekli nazım imar planlarına yönelik itirazların yapılması , lejant revizyonu ve diğer idari başvuruların hazırlanması ve bu işlemlerden kaynaklanan iptal davaları.

1/25000 ve daha üst ölçekli çevre düzeni planlarına karşı açılacak  iptal ve tam yargı davaları.

1/1000 ölçekli uygulama imar planları ve plan revizyonu  başvurlarının hazırlanması ve   bu planlara karşı itirazların   yapılması ile bu planlardan kaynaklanan  iptal ve tam yargı davaları. 

İmar Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca yapılan  parselasyon işlemlerine karşı açılacak iptal davaları.

İmar mevzuatından kaynaklanan diğer dava ve işler.

Adres

Çınarlı Mahallesi, Ankara Caddesi, Mistral İzmir Ofis Kulesi, No:15, K:5, Ofis No: 51, KONAK - İZMİR

Tel / Fax / E-Posta

TEL: 0 (232) 461 15 60 / 0 (232) 461 50 53

FAX: 0 (232) 461 80 38

E-Posta: bilgi@san.av.tr

Harita