San Hukuk Bürosu

1994 yılında İzmir' de kurulan SAN HUKUK BÜROSU; Bireylere ve kurumlara ( Kamu kurum ve kuruluşları, şirket, vakıf, kooperatif vs. ) hukuksal müşavirlik ve diğer avukatlık hizmetleri sunmakta; Müvekkillerini gerek ulusal gerekse uluslarüstü mahkeme ( Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi vs. ) ve tahkim kurullarında temsil ederek, hukuksal yardım sunmaktadır.

Büromuz hukuk kurallarını, adalet idealini gerçekleştirecek insani bir bakış açısıyla yorumlamakta ve uygulamaktadır.

Büromuzda elektronik danışma hizmeti verilmemektedir. Hukuksal yardım başvurularının bizzat yapılması, dayanak belge ve kayıtların ibrazı koşuluyla hukuksal değerlendirme yapılarak; hukuksal görüş ve önerilerimiz müvekkillere sunulmaktadır. Fiziki olarak büromuza gelinerek hukuki yardım  alınamadığı durumlarda ; işlem dosyasına ait tüm belgelerin eksiksiz olarak elektronik olarak veya  faks ve posta ile ulaştırılması halinde, bildirilen vekalet ücretinin ödenmesini müteakip , ayrıntılı  hukuksal mütalaa raporu hazırlanarak ilgisine gönderilecektir.

İdare hukuku, ceza hukuku, inşaat hukuku ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi davalarında uzmanlaşmış, pratik ve pragmatik avukatlar ile çalışmaktayız.

Müvekkillerimize sürmekte olan davaları ile ilgili daha hızlı ve pratik bilgi akışını sağlayabilmek amacıyla "Sanal Ofis" uygulamasını hizmete sunduk. Bu uygulama ile müvekkillerimiz, davaları yahut gelişmeleri takip etmek istedikleri her türlü hukuki olay ile ilgili tüm belge, evrak ve dilekçelere web sitemiz üzerinden ulaşabilmektedirler.

SAN HUKUK BÜROSU

Av.Ali Hıdır SAN